Palvelut

Tietosuojavastuu - palvelulla otat ulkoistuksia koskevat lain vaatimukset helposti haltuun.

Palvelun avulla toimittaja osoittaa oman GDPR -kelpoisuutensa tilaajille sekä tilaaja varmistaa, että lain vaatimat sopimukset on tehty, hyväksytty ja aina helposti todennettavissa.

GDPR kelpoisuus

Palvelun avulla otatte haltuun tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomat ulkoistuksia koskevat vaatimukset, sopimukset ja ohjeistukset sekä niiden hallinnoinnin vaivattomasti.

Palvelu helpottaa yrityksen arkea, nopeuttaa myynti- ja ostoprosessia sekä vähentää hallinnollista taakkaa.

Palvelun vuosihinta (12kk) on 245,00 euroa + alv (24%).

helppous

Helppous

Vähentää virheiden mahdollisuutta

säästö

Säästö

Valmis sopmius, ohjeistus ja sähköinen allekirjoitusmuoto

varmuus

Varmuus

Realiaikainen tieto sopimustilanteesta ja yhteenvetonäkymä

Haku

Tällä tarkistustyökalulla voi helposti ja nopeasti tarkistaa haetun organisaation kohdalla, ovatko he tehneet ja julkaisseet oman tietosuoja- eli GDPR –kelpoisuustasonsa tilanteen tähän palveluun.

Syötä alla olevaan kenttään tarkistettavan yrityksen nimi tai y-tunnus

Löydät y-tunnukset yrityksen nimellä täältä

Sopimustenhallinta

Tietosuojalaki koskettaa tilaaja - toimittaja välistä suhdetta siksi, että asetuksen mukaan rekisterinpitäjä on vastuussa henkilötietojen käsittelystä. Ulkoistustapauksissa asiasta on lisäksi sovittava kirjallisella sopimuksella sekä rekisterinpitäjän on ohjeistettava henkilötietojen käsittelijää.

Tietosuojavastuu - palvelu helpottaa yritysten arkea vähentämällä paperitöitä ja niistä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.Palvelun avulla yritys hallitsee keskitetysti henkilötietojen käsittelysopimuksia sekä pystyy varmistamaan, että toimittajakumppanilla on lain vaatima valmius suoriutua henkilötietojen käsittelystä vaatimusten mukaisesti.

Tietosuoja ja sen hallitseminen on keskeinen osa riskienhallintaa.

Toimintaperiaate

Tilaaja määrittelee oman hallintaliittymänsä kautta palveluun kaikki ne toimittajat, joilla on pääsy timaxlaajan hallinnoimiin henkilötietoihin tai ne käsittelevät niitä. Näitä ovat esimerkiksi ulkoistettu taloushallinto, IT palveluiden tarjoajat tai markkinointi -ja uutiskirjetyökalun toimittajat.

Tämän jälkeen tilaaja yhdellä klikkauksella lähettää kaikille toimittajille

Kukin toimittaja saa sähköpostiinsa tämän tiedon, kuittaa hyväksyneensä ne josta menee tieto tilaajan hallintaportaaliin.

Palvelu uusii toiminnon 180 päivän välein, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki on aina vaatimusten mukaisessa kunnossa ja ajan tasalla.

Palvelu säästää aikaa, tehostaa toimintaa ja parantaa todennettavuutta.

Ilmoita

Palvelussa voitte ilmoittaa yrityksenne GDPR -osoitusvelvollisuuden vaatimat toimenpiteet tehdyiksi, ja näin omavalvontaperiaatteella julkaista ne ostajien, tilaajien ja asiakkaidenne saataville.

Tietosuojavastuu kunnossa?

Tietosuoja-asetus (artikla 28) vaatii, että rekisterinpitäjä (tilaaja) saa käyttää ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä (toimittaja), jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöönpanemiseksi niin, että käsittely täyttää asetuksen vaatimukset ja sillä varmistetaan rekisteröidyn oikeuksien suojelu. Puhutaan vaatimusten mukaisesta toiminnasta sekä siihen liittyvästä osoitusvelvollisuudesta.

Vastuu on langetettu rekisterinpitäjälle, eli tilaajalle. Henkilötietojen käsittelystä on myös tehtävä erillinen sopimus osapuolten kesken sekä rekisterinpitäjän on annettava ohjeistus toimintatavoista henkilötietojen käsittelijöille.

Tietosuojavastuu -palvelussa tilaaja varmistuu toimittajan GDPR -kelpoisuudesta sekä hallinnoi vaadittavat sopimukset ja ohjeistukset niin, että ne ovat aina ajan tasalla ja saatavilla.

Toimittaja taas pystyy helposti ilmoittamaan oman GDPR -kelpoisuutensa, viestimään siitä Tietosuojavastuu - logolla ja hyödyntää tietosuojavastuuta osana yrityksen viestintää.

Liity tietosuojavastuu.fi palveluun

Varmistu henkilötietojen käsittelysopimusten sekä tarvittavien ohjeiden oikeellisuudesta ja vaivattomasta hallinnasta ja liity Tietosuojavastuu.fi -palveluun.

Palvelun vuosihinta (12 kk) on ainoastaan 245,00 euroa + alv.

Kutsu yritys julkaisemaan tietosuojakelpoisuutensa