Tarkasta tietosuojatilanne

Tietosuojavastuu.fi -palvelun hyödyt

Poistaa kokonaan manuaalisen työn käsittelysopimusten hallinnassa.

Kaikki asiakkaasi ja muut sopimuskumppanisi voivat helposti tarkistaa yrityksesi GDPR -kelpoisuuden ja ladata siitä sähköisen raportin

Saat käyttöösi Tietosuojavastuu -merkin, jota voit käyttää yrityksesi markkinoinnissa.

Osoitat yrityksesi noudattavan tietosuojalain edellyttämiä velvoitteita.

Tietosuojavastuu

Toimittajan tietosuojakelpoisuuden tarkistaminen on osa tilaavan yrityksen riskienhallintaa. Tietosuojalaissa rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja varsinkin ulkoitustapauksissa vastuuasiat nostavat rooliaan. Osapuolten kesken on mm. tehtävä kirjallinen sopimus ja rekisterinpitäjän on myös etukäteen varmistuttava siitä, että henkilötietojen käsittelijällä on riittävät tiedot ja taidot selviytyä lain vaatimuksista.

Ennakkotarkistus on omalta osaltaan vastaavankaltainen toimenpide kuin esimerkiksi ennakkoperintä-rekisteritarkistus (työ- tai käyttökorvausta maksavalla työn teettäjällä tai palvelun ostajalla on velvollisuus tarkistaa, kuuluuko suorituksen saaja ennakkoperintärekisteriin).

Tällä tarkistustyökalulla voi helposti ja nopeasti tarkistaa haetun organisaation kohdalla, ovatko he julkaisseet oman tietosuoja- eli GDPR –kelpoisuustasonsa tilanteen tähän palveluun.