Tietosuojan tilaraportti

Yrityksen nimi: Tampereen Autokuljetus Oy
Y-tunnus: 0154972-4
Viimeisin päivitys: 2021-09-02 13:42:00
Seloste käsittelytoimista: Tehty
Tietovirtakuvaukset: Tehty
Tietoturvarikkomuksen hallintaprosessi: Tehty
Tietotilinpäätös: Tehty
Tietosuojaselosteet: https://www.tampereenktk.fi/tietosuojalauseke

Osoitevelvollisuus on keskeinen periaate tietosuoja-asetuksessa. Osoitusvelvollisuuden tarkoituksena ei ole pelkästään lakisääteisten vaatimusten toteuttamisen arviointi, vaan myös näyttää, miten rekisterinpitäjä kunnioittaa henkilötietojen käsittelyn kohteena olevien tietosuojaa.